Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Instrukcijos / Instructions
LSMUSIS vartotojų prisijungimo vardai ir slaptažodžiai formuojami iš vardo bei pavardės pirmųjų 4 raidžių ir gimimo datos. Pvz.: Vardenis Pavardaitis, gimęs 1985 10 23, turės tokius prisijungimo duomenis (nenaudokite lietuviškų bei didžiųjų raidžių):
  • Vartotojo vardas - vardpava1023;
  • Slaptažodis - vardpava1985.
LUHS LSMUSIS user logins and passwords are formed out of first 4 letters of name and surname and birth date (don't use upper case letters and use only Latin letters):
  • User ID (Vartotojo vardas) - namesurnMMDD (first 4 letters of your name + first 4 letters of your surname + birth month + birth day);
  • User ID (Vartotojo vardas) - namesurnMMDD (first 4 letters of your name + first 4 letters of your surname + birth month + birth day);